Szukaj
Strona głównaMapa stronyKontakt
INFO-TV-OPERATOR jest niezale?nym operatorem telekomunikacyjnym, zajmuj?cym si? emisj? programów radiowych i telewizyjnych dla nadawców publicznych i komercyjnych na terenie ca?ej Polski. Spó?ka posiada ponad 10-letnie do?wiadczenie w sferze us?ug i inwestycji telekomunikacyjnych. Oferuje us?ugi najwy?szej jako?ci w oparciu o w?asn? infrastruktur? nadawcz? i zastosowanie innowacyjnych rozwi?za? technologicznych.WięcejNaziemna telewizja cyfrowa pozwala na przes?anie w pojedynczym kanale telewizyjnym pakietów programowych, które mog? zawiera? do 7-8 programów telewizyjnych a tak?e programów radiowych oraz dodatkowych us?ug multimedialnych.

Więcej

Po??czenie sp?ek
2014-01-01

więcej...Więcej


e-mail:    


© copyright '2012 INFO-TV-OPERATOR Sp. z o.o.
realizacja: incydent